Alexandra Polarczyk

MgA. Alexandra Polarczyk – autorka a lektorka Mentálních jazyků

Mentálním jazykům se věnuji již 11. rokem. Vycházím v nich z ruské typologie socionika, na jejímž základě stavím, ale díky vlastnímu zkoumání a pozorování jsem tuto typologii posunula a rozvinula do novodobé podoby zvané Mentální jazyky (MJ).

Inovovala jsem celkový systém, našla nové odpovědi a hlubší souvislosti a došla k novým závěrům. Objevila jsem vlastní postupy a techniky v poznávání typů, vymyslela jsem nové názvosloví, charakterisitiky jazyků a typů. Jsem autorkou Mentální mapy, která dokonale a přesně definuje, jak typy fungují a co se odehrává v lidské psychice. V mé praxi pohlížím na typy lidí holistickým způsobem, tedy zohledňuji všechny vnější vlivy, které mají obrovský podíl na chování daného typu člověka a díky tomu je každý člověk vždy naprosto jedinečný a jeho typ se projevuje velmi individuálně. Dokážu z vnějšího pohledu vidět to, co na sobě daný typ nevidí, mohu pomocí typologie rozklíčovat a správně určit, s čím se lidé podvědomě ztotožňují a kým skutečně jsou. V MJ díky celostnímu pohledu do nitra skrze strukturu nacházím odpovědi na to, na co jiné typologie odpověď najít nedokážou.

https://mentalnijazyky.cz/

 

Webinář, sobota 23. května, 20:00 – 21:30

Mentální jazyky – jak porozumět sobě, svým dětem i svým nejbližším 

V přírodě každá rostlina potřebuje pro svůj růst ty správné podmínky a není možné, aby citrony rostly v lese na Sibiři. Některá rostlina potřebuje hodně slunce, jiná stín, některé se bude dařit v suchu a jiná potřebuje vydatnou zálivku a hnojivo. Některá rostlina roste rychle, jiná dlouhá léta.

A tak je to i s lidmi. Jsme bytosti, které také podléhají přírodním zákonům, a tak i lidé a lidská psychika potřebuje ty správné podmínky pro to, aby se mohla dobře rozvíjet. Pro některé lidi je ovšem typologie omezení, protože když chci, můžu přece dokázat všechno. To já si ale nemyslím. Učím lidi, že je zcela přirozené a zdravé respektovat naše nastavení a podporovat princip růstu našeho typu tím, že pro něj vytvoříme takové podmínky, ve kterých se může nejlépe rozvíjet.

A právě růst nám typologie Mentálních jazyků umožňuje.

Mentální jazyky jsou doslova jazyky, kterými mluví naše mysl. A mysl každého člověka hovoří jinou řečí. Proto je naše chování odlišné a ve stejné situaci je naše reakce jiná.

Když si o druhých lidech myslíme, že se chovají nepřijatelně, je to proto, že nevíme, jakými mentálními jazyky právě mluví. Známe totiž jen to, jak se na realitu díváme vlastním způsobem a neumíme si představit, že druzí mají jiný styl uvažování a myšlení.

Hodnotíme druhé lidi podle sebe a podle toho, co je naše výchozí typologické nastavení, které bereme jako samozřejmost. A kdo se podle toho nechová, tak nám přijde divný. Jenže to, co  vám přijde jako samozřejmost, to pro druhého může být velice náročné.

Představte si, že vám někdo něco říká způsobem, který vám není úplně srozumitelný nebo příjemný. Vaše mysl si tam dosadí to, co už zná. Což ale nemusí být to, co ten druhý opravdu chce sdělit. A tak vzniká nedorozumění a konflikt. Mentální jazyky nás učí si lépe rozumět, protože nám pomáhají přeložit řeč a myšlení druhých lidí.