Martin Nemrava

Ing. Martin Nemrava, MBA – manažer, který vzhledem ke svým zkušenostem rozumí datům a faktům a umí je interpretovat. A tato data a fakta hovoří jasně o mnoha oblastech, ve kterých za vyspělým světem v porodní péči zaostáváme.

Nejsem lékař a náročné práce lékařů si nesmírně vážím. Naše medicína skutečně patří ke světové špičce, pokud se jedná o akutní péči zachraňující životy. Těhotná žena je ale většinou zdravá žena a „akutní péče“ je často nejen zbytečná, ale i nevhodná a škodlivá. Nicméně považuji za důležité, aby se „s vaničkou nevylilo i dítě“, a proto hledám spolupráci a rozumný konsensus odborníků, ne střet extrémních názorů.

Téma porodní péče mě, i jako otce tří již dospělých dětí, zcela pohltilo. Důvodů bylo hodně, ale ten hlavní důvod bylo zjištění, že porod je jedna z nejdůležitějších fází našeho vývoje s dalekosáhlými důsledky pro celý náš život. A jak důkazů o lepší dostupné péči ve světě přibývalo, bylo mi jasné, že toto téma se stává mým životním posláním.

Moje hlavní role je „aby se to opravdu stalo“ – aby v České republice vznikla síť porodních domů a center, jako je tomu ve vyspělém světě. Tedy aby se to, co je ve světě ověřené a podložené vědeckými poznatky a důkazy, a po čem touží v ČR již celé generace maminek, dětí a tatínků, aby se to stalo skutečností. A proto jsme založili „Asociaci pro porodní domy a centra, z.s.“ (APODAC) a stali se součástí Evropské sítě porodních domů „Midwifery Unit Network“ (MUNet).

Více informací o mých dosavadních profesních zkušenostech z oblastí vývoje v kosmickém průmyslu, mezinárodního obchodu v obalovém průmyslu, manažerských pozic v automobilovém průmyslu a současné praxe poradce, lektora a kouče firemního managementu a externího projektového manažera najdete v případě zájmu na http://www.linkedin.com/in/martinnemrava (pouze v angličtině).

https://stastnymanazer.cz/, http://apodac.org

 

Malý sál, úterý 6. října, 17:15 – 18:45

Jak (ne)rodí muži

Aneb jaký je rozdíl mezi lety do kosmu a porodem? Co by měli muži vědět a ženy slyšet?

V přednášce se dozvíte, proč se automobilový manažer rozhodl zlepšovat české porodnictví. Které skutečnosti zásadním způsobem ovlivňují pohled na porodnictví? Proč muži nemůžou rodit? Proč se porodnictví zbytečně stalo předmětem souboje? Jakou roli hraje neznalost a co všechno způsobuje? Co pro to můžeme všichni udělat – co mohou udělat muži? V případě zájmu bude možné po přednášce diskutovat s přednášejícím a s Mgr. Natálií Sedlickou, MSc. – holistickou porodní asistentkou, psychoterapeutkou a odbornicí na shiatsu.