Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková – lektorka, metodička, koučka. Její rodina nejdřív poskytovala dočasný domov dospívajícím z nefunkčního prostředí při přechodu do samostatnosti. Byli prvními pěstouny na přechodnou dobu a jejich rodinou prošlo 18 novorozenců.

Kromě toho mají dvě dcery. Hledání vhodných přístupů k dětem se zátěží z raného dětství přivedlo Alžbětu k propojení moderních sebeuvědomovacích metod s fyzioterapií a s novými poznatky z oblasti neurobiologie. Absolvovala např. Fundaments of Neuroscience: Brain (course of Harvard University), Early Childhood Development (Center of Developing Child, Harvard University), Personal/Partner/Family (re)Design: (Institut fyziologické socializace).

 

Webinář, neděle 8. listopadu, 17:30 – 19:00

(re)DESIGN RODINY pro 21. století

Jak designovat vztahy v rodině, aby mohla fungovat v současném světě? Co je úkolem rodiče a co je úkolem dětí? K čemu vést děti, jak jim projevovat lásku, jak jim nastavovat hranice, co od nich očekávat? Zlobí děti, jsou nevychované, když protestují a odmlouvají? Zveme vás ke společnému přemýšlení nad těmito i dalšími otázkami. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí dostanete. S jejími přístupy se můžete předem seznámit prostřednictvím její knihy (re)Design rodiny pro 21. století.